In geval van overlijden

Wanneer een dierbare is overleden is de schok in eerste instantie vaak groot. U kunt misschien niet direct bedenken waar te beginnen en wat te regelen. Daarom heb ik het belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

Waar is iemand overleden?

Is dit thuis, dan belt u als eerste de huisarts. Wanneer uw huisarts niet bereikbaar is kunt u met de spoeddienst bellen van de huisarts.  De arts zal langskomen en een verklaring van overlijden opstellen. Is iemand in het ziekenhuis overleden, dan wordt door het ziekenhuis    geregeld dat er een arts een verklaring van overlijden invult. U kunt dan direct met Els de Zanger bellen.

Bel Els de Zanger

Ik ben voor het melden van een overlijden 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. U kunt na overlijden direct bellen met 06 – 57 44 78 42. Ik zal dan met u bespreken wanneer ik langs kom en vanaf dat moment kan ik de hele uitvaart voor u regelen. Het is fijn als u een legitimatie bewijs van de overleden kunt klaarleggen en van de persoon die mijn opdracht gever wordt. Ook over de kleding die u wilt dat de overleden aan krijgt kunt u misschien alvast nadenken en zo nodig klaarleggen. Uiteraard is een eerste gesprek altijd vrijblijvend, het is belangrijk dat u een klik heeft met de uitvaartbegeleider.

Uitvaartverzekering

Het is goed vast na te gaan of er wellicht een uitvaart verzekering is. Als u weet of en voor wat voor bedrag de overledene is verzekerd kunt u hier tijdens het eerste gesprek al rekening mee houden. Als u er niet uit komt met de verzekeringen kan ik u hier uiteraard bij helpen. Leg indien aanwezig, de polissen alvast klaar.

Laatste wensen

Is er misschien een testament of wilsbeschikking waarin de overledene heeft aangegeven wat hij of zij wilde voor de uitvaart? Ook dit is goed om vast na te gaan voor het eerste gesprek. Het is goed hier bij leven al eens met elkaar over te spreken.

Kerk of andere levensbeschouwelijke organisatie inlichten

Als u actief bent in de kerk, neem dan contact op met hen zodat zij persoonlijk op de hoogte worden gesteld van het overlijden. Als ik met u alles doorspreek zal ik tijdens ons gesprek nogmaals bellen om de wensen met betrekking tot  de daadwerkelijke reservering en invulling af te stemmen.

Kaarten, kisten, bloemen en veel meer

Uiteraard sta ik u volledig bij in de keuzes die gemaakt moeten worden voor de rouwkaarten, kist, bloemen enzovoort. Het is wel fijn als u echt specifieke wensen heeft dat u deze zo snel mogelijk bespreekt. Bijna alles is mogelijk, dus schroom niet om ergens om te vragen.